Arkiv

Minnestedet på Dannemark

Fredag 9. juni - lørdag 10. juni 2023

Etter to døgn ved Långö utenfor Bovallstrand lurte vi på hvor vi skulle dra videre. Matvarebeholdningen var på topp etter onsdagens innkjøp på det nye supermarkedet langs hovedveien utenfor Bovallstrand. Å seile til gjestehavna i Hunnebostrand med matbutikk i nærheten slik vi opprinnelig hadde tenkt var derfor lite aktuelt. Vindretningen var ugunstig for seilas videre nedover Bohusläns kyst, men utmerket for seilbåter som ville dra oppover.

Vi bestemte oss for å utnytte vinden på triveligste måte og seile tilbake til Dannemark-Ulön, havna vi lå i før vi kom til Långö. Som sagt så gjort. Vi hadde tid og anledning til å gjøre slik man gjør etter uheldige terningkast i brettspill: flytte bakover. Da Flora var ute i hovedleia rullet vi ut forseilet og slo av motoren. For å få seilasen til å vare lenger minket vi seilet i farvann hvor vinden fikk godt tak.

Da vi kom fram til naturhavna ved Dannemark-Ulön var det hyggelig å se igjen seilbåten som hadde ligget bortenfor Flora de to nettene ved Långön.

Senere på dagen ruslet vi rundt på Dannemark. Vi gikk i land der kajakkungdommene fra Råde holdt til to dager tidligere.

item3

På Dannemarks høyeste punkt, 25 m.o.h., ligger en steinrøys fra bronsealderen.

item5

Tone nyter utsikten fra bronsealderrøysa.

item6

Tone ved litt av steinmassene som ligger igjen etter steinhoggingsperioden i nyere tid.

item7

Ut mot havet. Et lite rødt telt ses som en prikk nær enden av den nedre av de to jamstore vikene.

item9
item8

En helleristning fra vår tid. Tre små figurer fint risset inn i en hogd og brukket stein.

Storkenebb

Neste morgen gikk vi nok en gang i land på Dannemark-Ulön. Vi kjente til at det på øyene skal være et minnested for døde soldater som drev i land hit etter det store sjøslaget i 1. verdenskrig. I en liten folder som vi kom over dagen før var minnestedet nevnt og plasseringen antydet. I den stod det at de døde ble gravlagt her ute og senere flyttet til en felles gravplass i Göteborg.

Ved berget på Dannemarks sydøstre nes skulle en minnetavle i stein befinne seg. Etter endel leting ropte Finn-Erik at han var på en bred vei. Veien var temmelig kort, men ved den stod en tavle med kart hvor minnesmerket var avmerket. Ut fra målestokken som var angitt skulle stedet være omtrent 50 m nedenfor. Letingen fortsatte, nitidig og systematisk. Flere steder som minnet om en grav ble studert uten at vi så noen inskripsjon. Vi hadde egentlig gitt opp da Finn-Erik med ett så skrift på fjellveggen. Akk, skriften var så utydelig og utvisket som skrift i stein blir etter 100 år for vær og vind uten vedlikehold. På slutten av teksten fikk vi med oss at det stod .. KRIGET ...

item11

Tone ved minnesmerket og den tidligere gravplassen for de ilanddrevne marinesoldatene.

Det store sjøslaget mellom den britiske og den tyske flåten fant sted 31. mai - 1. juni 1916. På engelsk kalles slaget Battle of Jutland og på norsk Jyllandsslaget. På tysk heter det Skagerrakschlacht og på svensk Skagerrakslaget. Britene hadde de største tapene både menneskelig og materielt. I 2016, på 100-årsdagen for slaget, ble det på Thyborgøn innviet et stort minnesmerke.

Tilsammen 8 britiske og tyske marinesoldater har vært i jorden på Dannemark.

Arkiv
Arkiv Arkiv