Arkiv

Bragdøya kystlag

Onsdag 3. juni - fredag 5-juni 2020

I 1968 kjøpte Kristiansand kommune Bragdøya og la det ut til friområde. I 1986 ble Bragdøya kystlag ble stiftet for å utvikle Bragdøya til et kystkultursenter. Det ble satt i gang et omfattende arbeit med å restaurere falleferdige bygninger. I tillegg ble det bygget bryggeanlegg, verksteder og sanitæranlegg.

Bragdøya kystlag er i dag Norges største lokallag under Forbundet Kysten. Kystlaget har ansvaret for å drive virksomheten på Bragdøya, Grønningen fyr og en stor samling verneverdige båter.

item8

Over hodet til Tone ligger saltbua som ble bygget for salting og pakking av makrell. Nå rommer bygningen kafé, selskapslokale, kontorer, bibliotek og en utstilling om makrellfisket på Sørlandskysten.

Torsdag morgen kom vi i prat med Sverre som er godt kjent med Aud og Jon-Martin. Etter kort tid dukket også Klaus opp som vi kjente litt fra før. Begge er med i Bragdøya kystlag og holder på med restaurering av to gamle fiskebåter. Klaus gikk i gang med innreding av styrehuset på Nesbuen fra 1948. Sverre tok oss med på omvisning blant båter og bygninger. Vi fikk se slippen, snekkerverkstedet, smia, småbåtbua, motorbua med en anselig samlig av gamle båtmotorer og saltbua med kafé og selskapslokale. Vi lot oss imponere av stedet og alle aktivitetene som foregår her ute. I kystlaget er det medlemmer med ulik bakrunn og interesser som til sammen utgjør store erfarings og kunnskapsfelt. Her får alle medlemmene "lov" til å jobbe gratis. Det er mange pensjonister med mye ledig tid som trekkes til kystkultursenteret. Industribedrifter som investerer i moderne datastyrte produksjonsmaskiner donerer de gamle til kystlaget. Nå jobber pensjonistene med de samme maskinene på Bragdøya som de tidligere håndterte under lønnet arbeid.

Kystlaget har egne ferge som frakter folk fra og til fastlandet.

item3

Lister ble bygget ved Lista treskipsbyggeri i 1977 etter modell av en listerbåt fra 1865.

item5

Tone betrakter en eldre seildrevet skøyte. Ny mast er under produksjon..

item9 item10

Limfjordsjekta er bygget på Bragdøya. Disse sjektene ble brukt til fiske i Limfjorden.

Kystlaget har et stort antall sjekter som lånes ut til dem som ønsker å ro "riktige" båter.

item2

Ta din åre fatt.

item7
Arkiv
Arkiv Arkiv