Arkiv
Arkiv
item1

Maritime Center Fredrikstad

tirsdag 14. juni 2016

Vi hoppet ombord på byfergen og kunne snart stige i land på Isegran. Der ute traff vi på en hyggelig ung mann som hadde sitt daglige virke på Maritime Center Fredrikstad AS (MCF). Han kunne fortelle oss om virksomheten der ute og om enkelte av båten som lå i havna.Våre øyne falt på en eldre folkebåt. Han kunne fortelle at denne båten hadde han selv eid en perode. Det var Folkebåt nr. 42. Altså en av de 60 første båtene som ble besilt av Sven Salén i 1942.

item2
item4

Jakten Jelse har et omfattende restaureringsarbeid foran seg. Man trodde at den var bygget i midten av det nittende århundre, men ved nærmere undersøkelser har man funnet ut at den var bygget som et spissgattet fartøy i 1766. Den kommer til å bli den eldste seilende skuta i Norge.

item5
item6

Bjarne Aas (1886-1969) var en av våre mest betydelige båtkonstruktører. Internasjonalt ble han anerkjent for sine 6mR båter og IOD (International One Design). Mange seil- og motor-båter ble bygget i hans båtbyggeri på Isegran.

Isegran hadde landets første orlogsverft og orlogshavn i det syttende århundre. Tordenskjold hadde base der under den store nordiske krig. Bjarne Ås, han som tegnet IOD, hadde båtbyggeri der fra 1936 til 1968. Tradisjonen videreføres i dag med Maritime Center Fredrikstad AS (MCF) som ble opprettet i 2000. Isegran har nå et levende maritimt museum med håndverkere som både restaurerer gamle klenodier og bygger nye. Entusiastiske eiere som elsker "riktige båter" gir liv i havna.

item7
item8
item9

Finn-Erik beundrer spissgatteren Godbonden.

En liten perle.

item10

M/S Hvaler ble bygget på Fredrikstad mekaniske Verksted og sjøsatt i 1892. Den gikk i trafikk til Hvalerøyene og som postbåt med eget stempel fram til slutten av 1970 tallet. Nå eies båten av Stiftelsen D/S Hvaler. Med stor dugnadsånd og hjelp fra MCF er målet å få skipet i drift til Tall Ships Race i 2019. Dette ble oss fortalt av han som pusser rekka til venstre i bildet. Riksantikvaren er inne i bildet og da må alt gjøres på riktig måte. Innredingen må gjøres av godkjente folk på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund.

Nordisk Folkebåt nr. 42

Arkiv Arkiv